La UCEC s’implica a difondre entre els Consells Esportius de Catalunya la iniciativa del COPLEFC

La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), que presideix Jaume Domingo, ha expressat el seu ple suport a l’organització del Dia de l’Educació Física al Carrer (DEFC) que impulsa el Col·legi. Amb la seva col·laboració es dona un abast territorial encara més significatiu a la voluntat del COPLEFC de convertir la jornada en una festa lúdica de tot el país en la qual participi el màxim nombre possible de centres educatius.

La UCEC està organitzada en cinc agrupacions territorials (Barcelona, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), que en total sumen 45 Consells Esportius.

I cal recordar que entre els seus objectius figuren els de “garantir el dret a l’activitat física i esportiva, sense cap discriminació per gènere, condició física, etc.  A través d’una oferta variada d’activitats, amb el màxim de qualitat possible adaptades a les etapes de desenvolupament personal dels esportistes, produïdes en l’àmbit territorial més proper i amb tècnics preparats. Els Consells Esportius treballen per fomentar tres grans valors: la inclusivitat (tothom), els valors de responsabilitat personal (fer bones persones) i els valors de responsabilitat comunitària (fer bones ciutadanes i bons ciutadans)”.

El COPLEFC ha traslladat a Jaume Domingo el seu agraïment i la satisfacció per la seva ajuda.