La sinergia entre col·laboradors diversos resulta vital perquè any rere any el DEFC sigui més nombrós, abasti més territori i, especialment, vagi acomplint el seu gran objectiu: mostrar l’assignatura d’Educació Física en el marc de l’escola activa del segle XXI, a més de promoure la sensibilització entre la ciutadania perquè incorpori estils de vida actius, característiques bàsiques perquè la nostra sigui una societat saludable.

Des de bon començament comptem amb la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i l’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona. Als quals s’han sumat altres Consells Esportius: de l’Alt i el Baix Empordà, la Segarra, el Pla d’Urgell, el Segrià, el Gironès i el Consorci del Lluçanès. I també l’Ajuntament de Balaguer i el de Moià.

Però què significa ser “col·laborador del DEFC”?

Per ser-ne, només cal participar de l’esperit del Dia de l’Educació Física al Carrer i optar per alguna de les possibilitats següents, o més d’una, o bé de totes alhora. És molt important que tots els col·laboradors facin difusió del DEFC pels seus propis mitjans, però també que facilitin la cessió d’espais (si en tenen la titularitat) i els permisos corresponents (si resulten necessaris) per fer-hi l’acte, i així mateix poder elaborar materials i convocar els mitjans de comunicació locals que permetin donar a conèixer el DEFC entre la ciutadania.

Col·laborar amb el DEFC és promoure una Educació Física moderna, és sensibilitzar la població d’estils de vida saludables.