– El DEFC és un magnífic escenari per fer visible i mostrar a la societat com és l’Educació Física i què aporta a l’educació de l’alumnat
– És un dia per reivindicar la gran importància de l’EDUCACIÓ (en majúscules) mitjançant l’activitat FÍSICA.
– Sortim al carrer perquè la ciutadania ens tingui més en compte i ens valori com a agent preventiu de primer ordre.
– El DEFC ha de ser una oportunitat per continuar lluitant per un increment d’hores d’Educació Física setmanals. No podrem arribar a una hora diària, però hem de ser capaços d’oferir a l’alumnat un mínim de tres hores setmanals d’Educació Física.
– El DEFC ha de servir per compartir amb companys i companyes de professió les propostes formatives que portem als centres docents.
– Hem d’aprofitar l’esdeveniment perquè els mitjans de comunicació parlin de l’Educació Física i així potenciar la imatge que donem.
– El DEFC és un motiu perquè el professorat senti que forma part d’un projecte comú i que junts serem capaços d’arribar més lluny.
– El DEFC no pot ser flor d’un dia. Hem de mantenir despert l’esperit d’aquest dia tan especial la resta de l’any.

 

Dr. Carles Gozález Arévalo (col. 10241)
Professor de l’INEFC Barcelona
Creador del Juga Verd Play, del CEBLLOB