Des del COPLEFC volem resoldre els dubtes habituals que es poden plantejar a l’hora d’organitzar un acte amb motiu del DEFC. Són les FAQS:

  1. QUÈ PASSA SI EL 25 D’ABRIL PLOU?

Podeu traslladar la jornada a l’endemà o dur a terme l’activitat prevista en una altra data propera al 25 d’abril.

  1. QUI ORGANITZA L’ACTIVITAT?

Cada professor s’encarrega d’organitzar l’activitat dels seus alumnes. Us engresquem a fer activitats innovadores amb materials alternatius o bé esports poc coneguts.

  1. ENCARA QUE JO  NO SIGUI COL·LEGIAT, PUC CELEBRAR EL DEFC?

I tant! El DEFC està fet perquè tots els professors d’Educació Física surtin amb els seus alumnes a fer la classe al carrer. És una activitat oberta a tots els docents, siguin mestres especialistes en Educació o siguin professors d’Educació Física de secundària.

  1. QUINA REPERCUSSIÓ TÉ SER COL·LABORADOR DEL DEFC?

A nivell econòmic, cap, però és un acte de suport significatiu per a tots els professors/es d’Educació Física de les diferents escoles de la teva ciutat o comarca.

Esperem que aquestes respostes ajudin a augmentar el nombre de partícips del Dia de l’Educació al Carrer. Hi cabem tots els docents, tots els alumnes, tots els centres educatius!