L’any passat la samarreta del DEFC era de color rosa. Enguany és de color blau. Amb aquest distintiu identificador del responsable de l’acte organitzat per als alumnes participants, així com l’element visibilitzador per als vianants que es trobin un dels milers d’actes que es duran a terme, es vol donar difusió al lema “Educació Física de qualitat”, un dels significats del Dia de l’Educació Física al Carrer.

A partir d’avui mateix aquest material es començarà a distribuir per la trentena de comarques de Catalunya, amb tots els professors i mestres, a més dels seus ajudants, com a destinataris.

Que el blau del DEFC inundi les places i espais públics de Catalunya!