Malgrat que Xavier Iglesias ja ha donat suport al DEFC (vegeu notícia) com a director de l’INEFC Barcelona per escrit, ara ho ha volgut fer a títol individual des de l’entrada del centre universitari de la muntanya de Montjuïc.