Un altre organisme de rellevància especial per al nostre sector, com és l’Escola Catalana de l’Esport, unitat dependent de la Secretaria General de l’Esport, ha donat el seu suport explícit al DEFC mitjançant la veu de la seva directora, Gemma Vilaró.

Totes les veus sumen, tots els centres educatius hi són benvinguts i en el futur tots els participants seran adults, és a dir, ciutadans coneixedors dels valors de l’Educació Física.