En les edicions del DEFC que s’han fet fins ara a Catalunya ja hem tingut tres samarretes de colors diferents. Una tradició que no segueix un ritme anual, com els comptes indiquen clarament… La primera va ser de color rosa, perquè pogués destacar del tot; després va venir la de color blau marí, i el 2019 les i els professors identificats com a responsables del Dia de l’Educació Física al Carrer al seu centre i a la seva població, duien posada una samarreta de color blau cel. I ja no en teníem cap més fins… enguany.

I la samarreta identificadora serà de… color verd, que contrastarà del tot amb les que s’han mostrat fins ara. Encara s’està produint, i no podem desvelar-ne el to exacte, però ja la distingirem, segur.