L’Educació Física és vital per promoure estils de vida saludables en l’alumnat actual, que seran les i els ciutadans adults del demà més immediat. Però per viure saludablement, cal un lloc on sigui possible, ni més ni menys que un món igualment saludable. Per això a partir d’aquesta edició 2022, el DEFC vol promoure els objectius de desenvolupament sostenible, especialment són set els que s’hi poden incorporar.

Si els ODS estan integrats per 17 objectius, n’hi ha 7 que poden ser protagonistes al DEFC, concretament són els de: salut i benestar (ODS 3), educació de qualitat (ODS 4), igualtat de gènere (ODS 5), ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11), consum i producció responsables (ODS 12), acció climàtica (ODS 13) i vida terrestre (ODS 15).

D’una manera o altra es poden acomplir aquests objectius, consulta el menú que apareix a la capçalera del web: enllaç.