Fotos guanyadores del Concurs Fotogràfic 2023

Categoria Trànsit

Responsabilitat vial, presentada per Jordi Cortés, de la Institució Lleida.

Categoria DEFC

Alumnes de 1r jugant als relleus pel túnel per tal de treballar la cooperació, presentada per Alba Palou, del Col·legi Episcopal de Lleida

Bases Actualitzades del Concurs Fotogràfic 2024