2023: Fomentant la mobilitat i segura amb +EF

El nou currículum d’EF per a primària i secundària especifica.

Interacció amb l’entorn en el temps de lleure:

Normes i mesures de seguretat:

Realització de desplaçaments i activitats respectant les normes vials.
Realització d’activitats en el medi natural respectant les normes de seguretat i les mesures de prevenció d’accidents.
Ús d’eines, equipament i tècniques adequades durant la pràctic d’activitat física en el medi natural.

El COPLEFC i la Direcció General de Trànsit han realitzat un conveni de col·laboració per poder fer arribar a tots els/les professors/es d’EF col·legiats/des, recursos per a realitzar en les classes d’EF.

Trànsit jdisposa de diferents recursos per a la formació del professorat: Educació per a la mobilitat segura.

Pròximament el COPLEFC i Trànsit crearan nous recursos per a que tots els professors/es d’EF puguin fer servir a les seves classes.

2022: ODS

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un recull d’objectius per aconseguir una millora de la vida sostenible. Van ser proposats el 2015 en la nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu està format per d’altres més específics amb data d’assoliment; concretament es va acordar un marge de 15 anys per assolir-los.

PER QUÈ LA UNIÓ DEL DEFC I ELS ODS?

El Consejo COLEF ha proposat que el DEFC contribueixi de forma activa a l’assoliment dels ODS a partir de l’any 2022. La contribució consisteix en una proposta anual del Consejo COLEF relacionada amb els ODS a les i els docents d’Educació Física adherits al DEFC.

Els ODS estan integrats per 17 objectius, 7 dels quals seran protagonistes en el DEFC

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 11

ODS 12

ODS 13

ODS 15

#DEFC2022

En l’edició del DEFC d’aquest any 2022, la proposta es centra sobretot en els ODS 11, 13 i 15. La proposta és “L’EF manté en forma la salut i el planeta” (“EF sosteniendo la salud y el planeta”), a fi de desenvolupar les sessions del #DEFC2022 a través de jocs amb material alternatiu i reciclat i/o autoconstruïts en espais públics.

Quines idees proposa el COPLEFC i el Consejo COLEF per al #DEFC2022 ?

Proposem als centres educatius :

Construir un material reciclat i/o alternatiu.
Crear un joc o activitat amb el seu material no convencional.
Elaborar un vídeo i/o diferents documents gràfics del desenvolupament de l’activitat.
Comunicar les experiències en xarxes socials amb l’etiqueta #DEFC2022.
Crear col·laboracions amb altres àrees del centre educatiu.
Animar altres centres educatius de la localitat a compartir l’espai públic i activitats.
Compartir propostes amb centres d’altres llocs/localitats.

Propostes
Recollida de material entre totes les famílies de participants per crear material alternatiu. Seguiment de les xarxes socials a través d’etiquetes del DEFC.
Nova etiqueta: #DEFCVERD2022
Sessió gamificada: crear una història/ fil històric i ambientar la sessió lligant totes les activitats de la institució i/o localitat).