PGequipamentesportiu.com és l’empresa d’assessorament i subministrament d’equipament esportiu del Col·legi, i com a col·laborador del DEFC assumia el premi en material esportiu per a l’escola de la fotografia guanyadora del Concurs Fotogràfic DEFC 2017.

Divendres passat, 30 de juny, es va fer efectiu el lliurament del premi, consistent finalment en 300 euros, tal com mostra el xec de la fotografia i que comporta més d’una vintena d’elements esportius per a les classes d’Educació Física, entre pilotes de diversos esports, cons de colors diferents i estics, entre d’altres, per al Col·legi La Presentació de Reus.

El nostre company Miquel Aguza Sañé (col. 53760), d’aquest centre, va presentar la fotografia titulada Lluita en equip per retornar la pilota, que ara s’ha vist recompensada amb el premi.